"Aby cokolwiek zrobić dobrze, aby osiągnąć właściwy efekt, należy kochać swoją pracę. Niezbędne są również umiejętności techniczne."

Antoni Gaudi

logo

ALCOVA Sp. z o.o.
ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 2/68
Gdynia 81-661
tel. +48 600 979 829 | biuro@alcova.pl

Sąd Rejonowy dla m. Gdyni w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, KRS 0000602378, NIP 5862303847
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Copyright © 2013-2016 Alcova sp. z o.o.